Kim Nguyen

Kim Nguyen post thumbnail
Khách Hàng - Nội Trợ

Trước tình hình nhà mình mua rau không phân biệt rau VN hay TQ, ngoài ra có phun thuốc trừ sâu hay hóa học hay không nên đây chính là lựa chọn mình thấy hài lòng nhất. Nhà mình có 1 giàn là đủ ăn cho cả tháng! Sau này không khỏi đắn đo rau Trung Quốc hay Đà Lạt mới mua!

mới đặt mua sản phẩm