Long Phuong Uyen

Long Phuong Uyen post thumbnail
Khách Hàng - Cô Chủ Shop Trang Sức

Nhà bà chị mình có giàn hoa hồng, nhờ vậy mình biết FG. Mà thấy bên này có mô hình thủy canh hay ho, nên làm thử 1 giàn. Giá cả ban đầu chi ra cũng phải suy ngẫm, nhưng sau gia đình mình tháng nào cũng có rau sạch ăn! cảm thấy rất tiện lợi!

mới đặt mua sản phẩm