Minh Tram

Minh Tram post thumbnail
Khách Hàng - NV Kiểm Định

Mình làm văn phòng, không có nhiều thời gian để trồng rau, Mà mình lại thích những sản phẩm an toàn, sạch sẽ. Vậy nên từ hồi mua giàn này, việc chăm rau cũng đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Lại cho rau năng suất cao nữa!

mới đặt mua sản phẩm