Ngoc Yen

Ngoc Yen post thumbnail
Khách Hàng - Quản Gia

Mình là quản gia, giúp việc trong gia đình, bà chủ và ông chủ muốn làm giàn rau cho mấy đứa nhỏ có rau sạch ăn! Từ hồi có giàn này, mình cũng đỡ phải đi chợ mua rau, ra sân hái rau thôi! Rất thích!

mới đặt mua sản phẩm