Trang Huyền

Trang Huyền post thumbnail
Khách Hàng - NV Y Tế

Ở Đồng Nai chủ yếu mình đi mua rau cho gia đình ngoài chợ. Vì mình làm y sỹ nên khá chú ý đến vấn đề vệ sinh! thấy rau ngoài chợ không sạch, nên mình quyết định đặt giàn rau sạch cho nhà.

mới đặt mua sản phẩm